Welzijnspraktijk Edelman

George Edelman

Mijn naam is George Edelman, eigenaar van Welzijnspraktijk Edelman. Ik ben een gepassioneerd mens. Mijn hoog sensitiviteit is de basis voor mijn welzijnspraktijkIk geloof in het goede van de mens en weet dat liefde de basis is van de gehele natuur.

Alle werkvormen die ik hanteer zijn niet toevallig op mijn pad gekomen, maar bewust gekozen omdat ik zorgvuldig heb doorvoeld en ervaren dat deze perfect bij mij passen. Naast zelfkennis was hier een ‘ont-dekkingsreis’ voor nodig en aanvankelijk ook lef of moed om te (durven) laten zien wie ik werkelijk ben. Een opgave, waar veel mensen in de huidige wereld, met ‘harde’ waarden, normen, vooroordelen…. (nog) mee worstelen.

Ont-dekken en ont-wikkelen

Wellicht behoort het proces van ont-dekken en jezelf ont-wikkelen ook niet simpel te zijn. Een mooie metafoor om dit te illustreren: het ontpoppen van de rups tot een prachtige vlinder gaat gepaard met een enorme noodzakelijke worsteling. Anders komt de vlinder niet tot wasdom. De levenssappen vinden door de worsteling hun weg in het lichaam en de vleugels van de vlinder. Daardoor kan hij uiteindelijk vliegen. Zonder de worsteling zal de vlinder dit nooit kunnen en vrijwel direct sterven…

Andere mooie quotes die dit fenomeen omschrijven: ‘No mud, no Lotus’: in de modder worden de mooiste parels gevonden. Of: ‘het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen’.

“Voor mij is de diepste zin van het leven, het ont-wikkelen van zoveel mogelijk authenticiteit.“

Bereidheid

Leef jij al in harmonie met je ware of authentieke zelf? (H)erken jij jouw werkelijke emoties en durf je deze aan te kijken, ook als ze wat minder mooi (lijken te) zijn? 

Stilstaan bij je emoties en zowel je lichte als je donkere kanten, vraagt niet alleen oefening. Daar is ook bereidheid voor nodig, om datgene aan te kijken wat aandacht vraagt. Dit mag er echter vaak niet zijn. Integendeel: we willen het graag weg hebben en ons hoofd afwenden. Tegelijkertijd creëren we afleiding op allerlei verschillende manieren. In de vorm van verslavingen aan alcohol, drugs, kopen, eten, gokken, gamen, social media, televisie, overdreven veel sporten enz. Ondertussen blijft het lichaam echter aandacht vragen…

Lichaamswerk

De eerste werkvorm die ik mijzelf eigen maakte was sportmassage. Dat diploma haalde ik in 1991. Vanaf dat moment begon het al duidelijk te worden dat lichaamswerk’ mijn grote passie zou worden. 

Het menselijk lichaam is een fascinerend medium waardoor wij ons enerzijds als mens kunnen manifesteren. Anderzijds geeft het lichaam ook signalen af, die ons helpen de juiste koers te vinden. Het fysieke staat daarbij uiteraard niet op zichzelf. Het is niets als het niet spiritueel bezield is en als we ons emotioneel niet kunnen uiten dan zou het een saaie bedoening worden. Tenslotte is ook de mentale pijler noodzakelijk om bewustzijn te ontwikkelen en op sociaal vlak te functioneren.

Vier dimensies

In ons lichaam zijn dus vier (hoofd)dimensies te onderscheiden: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze vragen allemaal aandacht en dienen ook onderling in balans te zijn. 

We leven echter in een mentale wereld. Zijn geneigd om ons brein, het denken te overbelasten. Door extreem veel in ons hoofd te zitten en werkelijk alles daar te zoeken. Het is een grote illusie dat we daar alle antwoorden kunnen vinden. Ook werkt het verslavend en leidt het tot een eenzijdige en oppervlakkige manier van leven.

Bewustzijnsontwikkeling

Het lichaam is in feite een enorme database. Via lichaamswerk komen we hiermee in contact en brengen we stukjes informatie naar het bewustzijn. 

Voor optimale gezondheid en welzijn is bewustzijnsontwikkeling in alle dimensies belangrijk. Dat is niet alleen mijn overtuiging, daar zit ook mijn kracht en daar kan ik je in begeleiden. Je kunt bij mij terecht voor spirituele ontwaking en persoonlijke ontwikkeling en afstemming op alle niveaus. Daarbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen, die ik vaak combineer: (ontspannings)massagesademwerkmerkaba helingvoice dialogue en beweging

Veilige sfeer van rust en vertrouwen

Per cliënt en per situatie voel ik in wat de meest effectieve werkvorm of combinatie van werkvormen is. In overleg, gaan we vervolgens samen aan de slag. Ik besteed veel aandacht aan een veilige sfeer van rust en vertrouwen

Tijdens de behandeling bemoei ik me zo min mogelijk met wat er mag en moet gebeuren. Ik stem me af op de Goddelijke frequentie van liefde en licht. Zo volg ik mijn eigen handen en impulsen in het volste vertrouwen. Daardoor voel ik bijzonder veel. Hoe meer mijn cliënt zich in vertrouwen kan openstellen, hoe dieper en efficiënter een behandeling is.