Privacy reglement

Welzijnspraktijk Edelman vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Welzijnspraktijk Edelman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Voor algemene informatie over de AVG en kunt u terecht bij de Informatiedienst van de Rijksoverheid.

Bekijk hier ons volledige AVG privacy reglement