Voice Dialogue

In dialoog met je innerlijke stemmen

Voice Dialogue, oftewel ‘Stem Dialoog’, is een methode om in dialoog te komen met je innerlijke stemmen, die bij de verschillende delen van je persoonlijkheid horen. Het is een belangrijk therapeutisch instrument om inzicht te krijgen in de energieën achter storende en beklemmende reactie- of gedragspatronen. Je kunt het zien als een soort van hypnose waarbij je een podium geeft aan je innerlijke:

  • Criticus
  • Drammer
  • Perfectionist
  • Beschermer
  • Saboteur
  • Controleur
  • Hogere Zelf
  • Of welk sub-ego dan ook

Vele Ikken

Ons ego is samengesteld uit vele Ikken, of deelpersoonlijkheden. De voorbeelden in de opsomming hierboven zijn enkele ‘zwaargewichten’ die de meesten vast bekend voorkomen. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere Ikken/deelpersoonlijkheden waarmee we hebben leren leven. Het zijn onze zogenaamde ‘primaire zelven’, terwijl andere delen van onze persoonlijkheid tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Die laatste delen noemen we de ‘onteigende zelven’. 

Soms neemt zo’n sub-ego de regie van ons leven ongemerkt over. Hij neemt dan de leiding en gaat als het ware op de bestuurdersstoel zitten. De stoel waar jij met je ‘samengestelde ego’ eigenlijk hoort te zitten zodat jij de route kan bepalen van je leven.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘Ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te laten horen. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert.

Voorbeeld: Iemand met een angststoornis kan een hele sterke controleur en drammer hebben en zich volledig identificeren met de ‘angsthaas’ in zichzelf. De angsthaas zit dan op de bestuurdersstoel. En om een denkbeeldig ‘gevaar’ te voorkomen of in de kiem te smoren ontstaat er dan een drammerig patroon om alles (soms zelfs dubbel) te controleren vanuit de gedachte dat  er dan geen ‘gevaar’ kan ontstaan.

Overlevingsstrategie

Zo’n reactie- of gewoontepatroon is ergens ontstaan. Er ligt een overlevingsstrategie aan ten grondslag, die ongetwijfeld een tijdje effectief is geweest in je leven. 

Vaak ontstaat zo’n strategie al vroeg in je jeugd of in je pubertijd. Je denken (je mind) blijft ervan overtuigd dat dit de manier is om te overleven, ook als je inmiddels volwassen bent. Je spreekt dan over een ‘geconditioneerd reactiepatroon’: je reageert altijd hetzelfde op stress, spanning, angst of onveilige situaties. Er worden in je hersenen altijd dezelfde –diep uitgesleten- neurologische weggetjes afgelegd. Je bent je daar niet van bewust en andere mogelijkheden ben je vergeten of heb je nooit geleerd. 

Een respectvolle benadering

Even uitgaande van het voorbeeld zoals hierboven omschreven, geef je bij een Voice Dialoque sessie even volledig het podium aan de ‘angsthaas’. Je gaat ook echt op een andere stoel zitten en verplaatst je zoveel mogelijk in de energie van dat sub-ego. Eenmaal aan het woord blijkt de angsthaas graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben.

Ik, als bemiddelaar, ga in gesprek met de angsthaas, ik stel hem cruciale vragen en geef hem de gelegenheid om te zeggen wat hij wil. De intentie van de angsthaas is helemaal niet slecht; hij doet gewoon z’n werk en wil graag dat je overleeft. Daarvoor is hij ooit in het leven geroepen door je mind. Een respectvolle benadering is daarom erg belangrijk. 

Door dit zo te doen groeit het besef dat de angsthaas slechts een onderdeel is van je samengestelde ego. Omdat je hem op onbewust niveau echter heel veel aandacht geeft, kan hij als overheersend ervaren worden. Want wat aandacht krijgt groeit. Dat kan zelfs leiden tot volledige identificatie met de angst. De uitspraak ‘Ik ben angstig’ duidt daarop: alles in jou is angst. De uitspraak ‘Ik heb angstige gedachten en gevoelens’ duidt op het besef dat dit slechts een onderdeel is van het totale bewustzijn.

Bestaansrecht

Door middel van Voice Dialogue kun je dus leren om je gedachten en gevoelens respectvol bestaansrecht te geven. Je verzet je er niet meer tegen. Je leert de angstgedachten gewoon toe te laten, waardoor ze heel sterk in kracht afnemen. Als je ze namelijk ontkent, dan komen ze juist steeds sterker naar voren. Net zolang tot je ernaar kijkt, ernaar luistert en ze gewoon erkent

Dan kun je ze zelfs vanuit een andere energie in jezelf (het moedige stuk in jezelf bijvoorbeeld) geruststellen: ‘Angsthaas, met alle respect voor je harde werk, maar het blijkt dat we er zo niet komen. Hoe zou je het vinden als je wat hulp krijgt van Moed?’.

De angsthaas voelt zich gerespecteerd, vindt het niet erg om minder hard te hoeven werken en zal er dus mee instemmen. Vervolgens kunnen we dan de moedige Ik in jou uitnodigen op weer een andere stoel zodat je daar kennis mee kunt maken en hem aandacht kunt leren geven. En nogmaals: wat aandacht krijgt groeit dus je gaat moed van binnenuit laten groeien.

 

Uiteindelijke doel is om jezelf in alle dimensies te leren kennen, zodat je meer keuzemogelijk-heden krijgt vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in je energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Die veranderende kijk op jezelf verandert niet alleen je relatiemogelijkheden, maar ook de plaats die je in de wereld inneemt.

Duur van een sessie

De duur van een voice dialogue sessie kan variëren van een half tot anderhalf uur. Afhankelijk van:

– Het aantal sub-ego’s waarmee we het gesprek aan willen gaan;
– De duur van het intakegesprek en de nabespreking. 

Voice Dialogue kan als onderdeel van een coachingstraject of als los consult ingezet worden. Informeer gerust naar de mogelijkheden. Tijdens een coaching traject komen meerdere werkvormen aan bod. Ik voel dan in welke werkvorm op dat moment het meest geschikt is. In samenspraak passen we dan bijvoorbeeld Voice Dialogue toe.