Activiteiten op het gebied van Emotioneel Lichaamswerk

Vaak zijn mensen zich niet bewust dat ze trauma met zich meedragen. De oorzaak daarvan kan zijn dat je jezelf al op jonge leeftijd bepaalde reactiepatronen hebt aangeleerd in geval van traumatische ervaringen, om er zo mee te kunnen dealen.  Dat heet dan een overlevingsstrategie. Zo’n overlevingsstrategie kan -onbewust- een vanzelfsprekendheid  worden en zich fijnvertakt in je gehele systeem nestelen. 

Trauma’s uit de kindertijd kunnen zich later tonen in het lijf als een hele diepe spanning, waar je vaak niet zo gemakkelijk bij kan komen. Veel mensen beseffen niet eens dat ze constant gespannen zijn. Deze spanningen kunnen ten grondslag liggen aan een scala van fysieke, emotionele, sociale en/of psychische klachten. 
Het is mogelijk om alsnog bestaansrecht te geven aan de energie van de desbetreffende emoties via emotioneel lichaamswerk. De angel kan er op die manier uitgehaald worden waardoor klachten uiteindelijk kunnen verminderen of zelf geheel kunnen verdwijnen. 

Een voorbeeld:
Hadden je ouders vroeger vaak ruzie? Dan kun je spreken van een onveilige thuissituatie. Je hoorde je ouders bijvoorbeeld tekeergaan tegen elkaar en trok je terug
op je slaapkamertje. Je dissocieerde in een poging te ontsnappen aan je angst en boosheid. Ook zag je je ouders erg lijden onder die ruzies, waardoor je onbewust jouw eigen emoties onderdrukte. Sterker nog: het kan zelfs zo zijn dat je als kind al, gaat zorgen voor één of beide ouders. ‘Van mij zullen ze geen last hebben, want ze hebben het met elkaar en zichzelf al zo moeilijk’ (zo loyaal kunnen kinderen zijn naar hun ouders). En de pleaser is ‘geboren’…

In dit voorbeeld ga je pleasen ten koste van je angst en je boosheid en ook ten koste van je authentieke zelf/je kind zijnDat lever je er (gedeeltelijk) voor in. Je bent immers afhankelijk van de zorg en bescherming van je ouders. Dus het moet goed met hen gaan. Dissociëren en pleasen is dan een overlevingsstrategie geworden. Waarbij je angst en boosheid wel onderdrukt, maar de energie van die emoties in je lichaam aanwezig blijft. 

Als je ouder wordt, laat je deze geconditioneerde reactiepatronen en overlevingsstrategieën niet zomaar los. Ze zitten als het ware verankerd in het fundament van je innerlijke, mentaal emotionele organisatie. Je hebt erdoor kunnen overleven. Vandaar dat het voor het ego dus niet eenvoudig is om deze patronen zomaar los te latenDat dient dus met respect en zorg te gebeuren.

In bovengenoemde situatie zijn boosheid en angst eigenlijk de normale reactiepatronen. Deze ontstaan ‘vanzelf’, d.w.z. vanuit het autonome zenuwstelsel. Dit soort trauma wordt niet geheeld door praattherapie (alleen). Ons fysiek organisme reageert instinctief en automatisch op wat in de omgeving gebeurt. Dat gebeurt via het autonoom zenuwstelsel. Het woord ‘autonoom’ wijst erop dat dit ‘uit zichzelf’ gebeurt. Het is geen bewuste keuze van onze wil. 

“Trauma heling dient het autonome zenuwstelsel te helen.

Het lichaam reageert op meerdere niveaus op bedreiging. De primaire reactie die de rest van de reacties inleidt, is een emotionele reactie zoals boosheid en angst, d.w.z. een vecht- of vluchtreactie. Emoties hebben geautomatiseerde gedragsprogramma’s zoals vluchten of ineenkrimpen bij angst of om je heen slaan bij boosheid. Die gedragsprogramma’s worden wel altijd geactiveerd maar in veel gevallen niet uitgevoerd.

Wij hebben bijvoorbeeld door sociale conditionering (aangeleerd gedrag) geleerd om niet meteen te schreeuwen of te schoppen als we boos zijn. Maar die energie is er wel en die wordt dus systematisch onderdrukt. Als je vaak boosheid onderdrukt, zal er misschien een punt komen dat je toch gaat schreeuwen tegen iemand. Misschien herken je dit. 

In onze baby- en kleutertijd kunnen wij ook niet vechten of vluchten en dus wordt de energie van de emoties en hun gedragsprogramma’s wel opgewekt maar niet uitgevoerd. Een baby kan wel de emotie tonen maar niet de actie die erbij hoort. De meest uitgevoerde verdediging van een baby is zichzelf in slaap huilen. Dat is deel van de bevriesreflex waarbij lichaamseigen stofjes (opioïden) worden afgescheiden door de hersenen.

Telkens wanneer we een emotie niet kunnen uiten en/of een reeks acties niet kunnen uitvoeren wordt deze energie onderdrukt en opgeslagen in het fysieke lichaam. Bij complex trauma gebeurt dat opeenstapelend, als een reeks kleinere reacties op terugkerende gebeurtenissen. Bij shock trauma gebeurt dat in één  keer en is de reactie heftiger. Trauma heling kan dus niet zonder met het lichaam te werken. En dat noemen we dan ‘emotioneel lichaamswerk’.

“Telkens wanneer we een emotie niet kunnen uiten, wordt deze energie onderdrukt
en in het fysieke lichaam opgeslagen.

Er ontstaat bij trauma een ontregeling van het autonome zenuwstelsel en dus ook in het parallelle stelsel, het hormonale stelsel (emoties hebben ook een chemische kant – hormonen en neurotransmitters).

Trauma heling (emotioneel lichaamswerk) dient dus het autonome zenuwstelsel te helen en dat kan niet zonder de onderdrukte energie van de emoties (en de niet uitgevoerde acties) los te laten. De onderdrukte acties zoals vecht- en vluchtreacties zitten in het lijf als automatisch (procedureel) geheugen. Dat is het soort geheugen dat we ook gebruiken wanneer we leren spreken, leren lopen, leren fietsen. Het is geheugen dat op celniveau bestaat. Hoe meer de emoties onderdrukt zijn, hoe meer ook het procedurele geheugen onderdrukt is. Simpel gezegd: onbewust hou je de energie van je emoties onder controle. Daardoor krijgen ze geen bestaansrecht maar blijven ze desondanks wel in het lichaam aanwezig met alle gevolgen van dien. 

“Laat niet je trauma's, 
maar je heling bepalen
wie je bent.

Typische zeer diep weggestopte emoties uit de kindertijd zijn woede en toxische schaamte. Dat laatste is een gevoel dat er iets aan je mankeert, een gevoel van niet goed genoeg zijn. Dat hoort bij niet vervulde kindbehoeften

Onder al dit trauma en de lichamelijke klachten die ontstaan en in de loop van het leven vaak verergeren, zitten diverse verstoorde processen. Onder andere het signaleren en bewust worden van signalen die het lichaam afgeeft aan de hersenen. We noemen dit ook wel interoceptie. Om een trauma te kunnen helen, is dit een eerste vaardigheid die we (opnieuw) dienen te leren. 

Door emotioneel lichaamswerk kun je de communicatie tussen het fysieke en het mentaal/emotionele herstellen. Zo kun je uiteindelijk ook trauma helen, van (soms onbegrepen) lichamelijke klachten afkomen én ont-dekken wie jij werkelijk bent. 

Welzijnspraktijk Edelman biedt verschillende vormen van emotioneel lichaamswerk aan. Zowel in groepsverband als individueel zijn er diverse sessies en workshops mogelijk, zoals:

Je leest er meer over op deze website, maar vraag ook gerust advies over de vorm die (nu) het beste bij jou past!

Bron: Jan Bommerez met diverse aanvullingen vanuit mijn eigen praktijkervaringen.