Regressie & reincarnatietherapie

Onuitgesproken en onverwerkt trauma

De informatie en energie die we met ons meedragen vanuit de voorouderlijke lijn, is iets waarvan
maar weinig mensen zich bewust zijn. Dat is ook niet vreemd wanneer je bedenkt dat er in de
Westerse cultuur eerder níet dan wél wordt gesproken over onze voorouders. Bij veel natuurvolkeren is het juist gebruikelijk, een soort natuurwet, dat je volledig op de hoogte bent van wat familieleden in de generaties vóór jou hebben meegemaakt. 

In onze Westerse wereld deden we in vorige generaties juist het tegenovergestelde. “Daar praten we niet meer over. Het is nu eenmaal gebeurd, en we moeten gewoon verder”, was een veel gebezigd motto. En dan betrof het niet zelden enorm tragische en traumatische (oorlogs)- ervaringen, die vaak ook nog eens hand in hand gingen met (sexueel) misbruik. 

Wanneer onuitgesproken en onverwerkte trauma’s niet in het leven van een individu worden verwerkt, dan is de kans heel groot dat de energie van de bijbehorende emoties mee het graf ingaat. Het meest directe en dichtstbijzijnde nageslacht wordt er dan energetisch mee belast. En wanneer ook zij – op hun beurt – het overgedragen trauma en de bijbehorende emoties niet verwerken, dan dragen zij het weer over aan hun kinderen. Kortom: een kettingreactie van onverwerkt trauma. Zo ontstaat dan wat ook wel ‘familiekarma’ genoemd wordt.

Op die manier kan trauma een aantal generaties lang blijven hangen in de familielijn. Net zolang tot er iemand in die familielijn ‘opstaat’ en voelt dat het zo niet langer gaat. Hij of zij realiseert zich dat die voelbare zwaarte in de familie nooit de bedoeling van het leven kan zijn. Het gaat immers ten koste van levensgeluk en levenskwaliteit.

 

Bestaansrecht

Emoties hebben bestaansrecht. Ze kunnen met terugwerkende kracht alsnog in het licht komen en
verwerkt worden. Niet alleen het individu is daarbij gebaat maar ook het nageslacht en zelfs het
voorgeslacht. Hoe moeilijk dat ook te bevatten is. De ziel van opa of oma kan er dus met terugwerkende kracht baat bij hebben, als een kleinkind de energie en de emotie van het niet uitgesproken en verwerkte trauma alsnog ‘bestaansrecht’ geeft. Het gevolg is dat ook de kinderen van opa of oma gaan ervaren dat er energetisch iets veranderd is. Er manifesteert zich verlichting.

Dit is hoe voorouderlijke reïncarnatietherapie werkt. Overleden voorouders kunnen worden
‘opgebeld’ via kinderen, klein- of achterkleinkinderen. En zo kan de oorzaak worden achterhaald en
weggenomen voor talloze aandoeningen, zowel fysiek, emotioneel als lichamelijk.

Buiten dit voorouderlijke werk kan het ook zo zijn dat de energie van een vorig leven (ook) nog
steeds meegedragen wordt
. Onverwerkt trauma en de bijbehorende emoties zitten dan nog steeds in het zielengeheugen vast. Dit kan de verklaring zijn voor allerlei mentale en fysieke ongemakken en ziektebeelden. Ook gezworen eden, beloftes die zijn afgelegd en valse/beperkende overtuigingen waar maar geen verklaring voor te vinden is, kunnen hun oorsprong hebben in een vorig leven.

Het is heel goed mogelijk om helderheid te verkrijgen op taaie thematiek via reïncarnatietherapie.

“Onverwerkte emoties kunnen met terugwerkende kracht alsnog in het licht komen
en verwerkt worden.

Regressietherapie

Regressie is het tegenovergestelde van progressie. Het betekent dus ‘teruggaan in de tijd’.

Vaak betreft het hier teruggaan naar (traumatische) gebeurtenissen in het huidige leven, om dan
alsnog uiting te kunnen geven aan de energie van onderdrukte emoties. We hebben geleerd dat we flink moeten zijn, stil, rustig of braaf moeten zijn enzovoort. En op die manier is de energie van talloze emoties vaak effectief onderdrukt. Alleen blijft die energie wel ergens in het lichaam aanwezig. Met alle gevolgen van dien.

Dat soort energie zoekt dan vaak toch een uitweg in de vorm van een aandoening, ongemak of zelfs
een (terminale) ziekte. Op die manier probeert ons lichaam te communiceren. Net zolang tot we
gaan luisteren naar deze psychosomatische oorzaken van onze aandoeningen.

Met regressietherapie gaan we alsnog emoties en de bijbehorende energie bestaansrecht geven
door deze te uiten, ze in het licht te zetten om het zo de juiste plek te geven in het innerlijke
systeem. De ene keer kunnen deze emoties heftiger zijn dan de andere keer. Mijn intentie is om je volledig op je gemak te stellen waardoor je het vertrouwen kunt voelen om geconditioneerde drempels over te gaan en je zodoende beter te durven uiten. Al doende leer je ook je eigen ego-patronen steeds beter kennen. Je wordt bewuster.

Hoe gaat het in z'n werk?

Na het inleidende gesprek duurt een sessie tussen de 20 en 50 minuten. Er kunnen meerdere sessies achter elkaar plaatsvinden. Daarom kan een consult tot wel 2 uur duren.

Gezamenlijk stemmen we met onze intentie energetisch af op de benodigde frequentie. Je stelt je hart en je gehele systeem open om relevante informatie te ontvangen. Soms krijgt iemand uit je voorouderlijke lijn (-overgroot- opa of oma bijvoorbeeld) alsnog de gelegenheid om zich via jouw stem te uiten / te laten horen. Het vergt vertrouwen en overgave om je hiervoor open te stellen. Er verandert niets aan je stem of iets dergelijks. Je zult ontdekken dat dit totaal niet eng is maar juist heel erg verhelderend en fijn kan zijn. Op deze manier kunnen we ook in gesprek gaan met jouw ziel in een vorige incarnatie (een vorig leven). Ik begeleid je hier uiteraard zorgvuldig in.

“Je stelt je hart en je gehele systeem open om relevante informatie te ontvangen."

Allemaal om ons heen aanwezig

Mocht je hier mentaal sceptische gedachten bij hebben, stel je dan het volgende eens voor: 
Je pakt je telefoon, tablet of laptop omdat je iets wilt weten over een bepaald onderwerp. Je tikt in de zoekbalk van je browser of van YouTube of van wat dan ook, het betreffende onderwerp
in. Vaak ontvang je dan talloze optionele links en hits.

Deze informatie is allemaal om ons heen aanwezig in bepaalde frequenties. Je ziet het niet, maar het is er wel. Je hebt alleen een medium (je telefoon, tablet of laptop) en een ‘code’ (het gewenste onderwerp) nodig om de informatie te ontvangen. Dit vinden we in deze tijd allemaal heel normaal.

De kracht van intentie

De energetische natuurkracht van intentie is net zo normaal. Alleen is dit al veel langer bekend. Zeker in oudere culturen en beschavingen die veel dichter in verbinding met de natuur leven.

Als therapeut, maar ook als mens werk ik hier dagelijks mee. Daarom is het voor mij en andere
geoefende en ervaren therapeuten de normaalste zaak, om te werken met de energetische kracht van intentie. Het medium is in dit geval niet je telefoon, tablet of laptop, maar het medium zijn we zelf met ons lichaam.

De kracht van intentie pas ik toe in alle werkvormen die ik hanteer. Per cliënt en per situatie voel ik in wat de meest effectieve werkvorm of combinatie van werkvormen is. In overleg, gaan we vervolgens samen aan de slag. Ik besteed veel aandacht aan een veilige sfeer van rust en vertrouwen. Gaandeweg zal blijken hoeveel behandelsessies er nodig zijn. Soms een enkele, soms zijn meerdere afspraken noodzakelijk.